xcxzcxc

BẢNG BÁO GIÁ DỰ TOÁN

        Số: 01/190001

Kính gửi: Quý khách hàng

       

Công Ty Nội Thất ABHOME trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi xin gửi bảng Dự toán thiết kế và thi công nội thất công trình của quý khách như sau:

STT

Tên Sản Phẩm

Vật Liệu - VÁN AN CƯỜNG

Đơn Vị

Đơn giá

Ghi Chú

1

TỦ BẾP TRÊN
KT tiêu chuẩn
Cao: ≤700 (mm)
Sâu: ≤ 350 (mm)
Dài: > 2000 (mm)

Thùng, cánh MFC phủ Melamine (chống ẩm) dày 18mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

md

     2.890.000

-  Giá đã bao gồm bản lề hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm ivan cao cấp
-  Giá chưa bao gồm đèn, mặt đá, kính bếp và phụ kiện inox bếp tiện ích
- Phần vượt khổ tính theo tỷ lệ kích thước

Thùng, cánh MDF phủ Melamine (chống ẩm) dày 17mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

md

     3.200.000

Cánh ACRYLIC/LAMINATE
Thùng tủ MDF phủ Melamine (chống ẩm) dày 17mm, hậu 9mm

md

     3.800.000

2

TỦ BẾP DƯỚI
KT tiêu chuẩn
Cao: ≤800 (mm)
Sâu: ≤ 600 (mm)
Dài: > 2000 (mm)

Thùng, cánh MFC phủ Melamine (chống ẩm) dày 18mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

md

     3.150.000

- Giá đã bao gồm bản lề, hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm IVAN cao cấp
- Giá chưa bao gồm đèn, mặt đá, kính bếp và phụ kiện inox bếp

Thùng, cánh MDF phủ Melamine (chống ẩm) dày 17mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

md

     3.500.000

Cánh ACRYLIC/LAMINATE
Thùng tủ MDF phủ Melamine (chống ẩm) dày 17mm, hậu 9mm

md

     4.100.000

ĐÁ BẾP
KT tiêu chuẩn
Sâu: ≤600 (mm)

Mặt đá tự nhiên khổ 600mm loại phổ thông

md

     1.750.000

 

Mặt đá nhân tạo khổ 600mm

md

     2.800.000

KÍNH BẾP
KT tiêu chuẩn
Cao: ≤700 (mm)

Kính màu 5mm thường

md

     1.100.000

- Kính cường lực cộng thêm  100.000 đồng/ mét dài; Sơn kim sa cộng thêm 70.000 đồng/mét dài

Kính màu hoạ tiết 5mm thường

md

     1.500.000

3

THÙNG TỦ LẠNH
KT tiêu chuẩn
Sâu: ≤ 600 (mm)
Rộng: ≤ 700 (mm)
Cao: ≤ 2.200 (mm)

Thùng, cánh MFC phủ Melamine dày 18mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

Cái

     4.100.000

- Giá đã bao gồm bản lề, hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm ivan cao cấp

Thùng, cánh MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

Cái

     4.500.000

Cánh ACRYLIC/LAMINATE
Thùng tủ MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm

Cái

     5.000.000

3

TỦ QUẦN ÁO
KT tiêu chuẩn
Sâu: ≤ 600 (mm)

Thùng, cánh MFC phủ Melamine dày 18mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

m2

     2.600.000

- Giá đã bao gồm bản lề, hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm ivan cao cấp
- Với gỗ CN cốt gỗ chống ẩm cộng thêm 200.000 vnđ/m; Sơn trắng không ngả màu cộng thêm 100.000 vnđ/m
- Thi công tủ âm tường cộng thêm 100.000 đ/m2

Thùng, cánh MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

m2

     2.700.000

Cánh ACRYLIC/LAMINATE
Thùng tủ MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm

m2

     3.500.000

4

TỦ RƯỢU
TỦ SÁCH
TỦ HỒ SƠ
KT tiêu chuẩn
Sâu: ≤ 300 (mm)

Thùng, cánh MFC phủ Melamine dày 18mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

m2

     2.100.000

- Giá đã bao gồm bản lề, hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm ivan cao cấp
- Với gỗ CN cốt gỗ chống ẩm cộng thêm 200.000 vnđ/m; Sơn trắng không ngả màu cộng thêm 100.000 vnđ/m
- Thi công tủ âm tường cộng thêm 100.000 đ/m2

Thùng, cánh MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

m2

     2.450.000

Cánh ACRYLIC/LAMINATE
Thùng tủ MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm

m2

     3.050.000

5

KỆ TIVI
KỆ TRANG TRÍ
KT tiêu chuẩn
Cao: ≤ 500 (mm)
Sâu: ≤ 400 (mm)

Thùng, cánh MFC phủ Melamine dày 18mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

md

     2.000.000

- Giá đã bao gồm bản lề, hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm ivan cao cấp
- Với gỗ CN cốt gỗ chống ẩm cộng thêm 200.000 vnđ/m; Sơn trắng không ngả màu cộng thêm 100.000 vnđ/m

Thùng, cánh MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

md

     2.200.000

Cánh ACRYLIC/LAMINATE
Thùng tủ MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm

md

     2.650.000

5

ĐỢT KỆ TRANG TRÍ
KT tiêu chuẩn
Dày: ≤ 34 (mm)
Sâu: ≤ 300 (mm)

MFC phủ Melamine

md

        450.000

- Giá đã bao gồm phụ kiện lắp đặt kệ
- Với gỗ CN cốt gỗ chống ẩm cộng thêm 200.000 vnđ/m; Sơn trắng không ngả màu cộng thêm 100.000 vnđ/m

MDF phủ Melamine

md

        500.000

 MDF phủ ACRYLIC/LAMINATE

md

        800.000

6

TỦ GIÀY
TỦ TRANG TRÍ
KT tiêu chuẩn
Sâu: ≤ 400 (mm)

Thùng, cánh MFC phủ Melamine dày 18mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

m2

     2.650.000

- Giá đã bao gồm bản lề, hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm ivan cao cấp
- Với gỗ CN cốt gỗ chống ẩm cộng thêm 200.000 vnđ/m; Sơn trắng không ngả màu cộng thêm 100.000 vnđ/m

Thùng, cánh MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

m2

     2.700.000

Cánh ACRYLIC/LAMINATE
Thùng tủ MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm

m2

     3.550.000

7

GIƯỜNG NGỦ 1,6M
KT tiêu chuẩn
Vai cao: ≤ 350 mm
Đầu cao: ≤ 900 mm
Dài: ≤ 2000 (mm)

MFC phủ Melamine dày 17mm, dán cạnh PVC

Cái

     6.000.000

-  Vai giường dày 34mm
*
Giường 1,8m cộng thêm 5.000.000 đ
*
Giường 2m cộng thêm 1.000.000 đ
* Chống ẩm
toàn bộ giường thêm 500.000đ
* Thêm hộc kéo cộng 400.000đ/hộc

MDF phủ Melamine dày 17mm, dán cạnh PVC

Cái

     7.500.000

 

GIƯỜNG PHẢN
KT tiêu chuẩn
Cao: ≤ 350 mm
Đầu cao: ≤ 900 mm

MFC phủ Melamine dày 17mm, dán cạnh PVC

m2

     1.850.000

* Chống ẩm toàn bộ giường thêm 200.000/m2
* Thêm hộc kéo cộng 400.000đ/hộc

MDF phủ Melamine dày 17mm, dán cạnh PVC

m2

     2.000.000

 

GIƯỜNG TẦNG

MFC phủ Melamine dày 17mm, dán cạnh PVC

Cái

   10.500.000

- Báo giá theo mẫu phổ thông của công ty và tuỳ theo từng bản vẽ thiết kế

 MDF phủ Melamine

Cái

   12.500.000

8

TỦ ĐẦU GIƯỜNG
KT tiêu chuẩn
Cao: ≤ 400 mm
Ngang: ≤ 400 mm
Sâu: ≤ 400(mm)

MFC phủ Melamine dày 18mm, dán cạnh PVC, hậu âm 9mm

Cái

        850.000

- Giá đã bao gồm bản lề, hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm ivan cao cấp
- Với gỗ CN cốt gỗ chống ẩm cộng thêm 200.000 vnđ/m; Sơn trắng không ngả màu cộng thêm 100.000 vnđ/m

MDF phủ Melamine dày 17mm, dán cạnh PVC, hậu âm 9mm

Cái

        950.000

MFC dày 17mm phủ ACRYLIC /LAMINATE, hậu âm 9mm

Cái

     1.200.000

11

BÀN LÀM VIỆC
BÀN HỌC
BÀN TRANG ĐIỂM
KT tiêu chuẩn
Cao: ≤750 (mm)
Sâu: ≤ 500 (mm)
Dài: ≤ 1.200 (mm)

Thùng, cánh MFC phủ Melamine dày 18mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

md

     2.250.000

-  Giá đã bao gồm bản lề, hơi giảm chấn, ray bi ba tầng, tay nắm ivan cao cấp
- Với gỗ CN cốt gỗ chống ẩm cộng thêm 200.000 vnđ/m; Sơn trắng không ngả màu cộng thêm 100.000 vnđ/m
- Kệ trên bàn học trẻ em tính thêm 60% giá sản phẩm
 - Kính và kệ trên bàn trang điểm tính thêm 70% giá sản phẩm

Thùng, cánh MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm, dán cạnh PVC

md

     2.500.000

Cánh ACRYLIC/LAMINATE
Thùng tủ MDF phủ Melamine dày 17mm, hậu 9mm

md

     3.000.000

 

VÁCH ỐP TƯỜNG

MFC phủ Melamine

m2

     1.250.000

Theo thiết kế

 MDF phủ Melamine

m2

     1.400.000

 

VÁCH CNC

MFC phủ Melamine

m2

     2.500.000

Theo thiết kế

 MDF phủ Melamine

m2

     2.500.000

           

GHI CHÚ

       

* Báo giá đã bao gồm phụ kiện IVAN giảm chấn , Không bao gồm phụ kiện tiên ích
* Báo giá Trên là báo giá dự toán dựa theo yêu cầu về thiết kế, có thể thay đổi theo thiết kế và bản vẽ thiết kế thi công cuối cùng được chủ đầu tư ký duyệt
* Báo giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
* Báo giá đã bao gồm lắp đặt trong địa bàn Tp HCM
* Báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi báo giá
* Sản phẩm được bảo hành kỹ thuật 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu & bàn giao
* Quyết toán được dựa theo kích thước nghiệm thu tại công trình
* Những hạng mục không có trong báo giá được tính thành phát sinh theo quyết toán cuối cùng
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ P. Kinh Doanh : Công Ty TNHH Nội Thất Nhà An Bình
ĐC: 32/17B Đường TA 18, P. Thới An, Q.12, Tp. HCM

                   

 

LH: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẤT THIÊN

  :: ĐT : 028.3500 4482 – 028.6268 5409 – 0908 876 400 FAX: 028.6268 5409 Email: noithatnhatthien@gmail.com ::

 H ướng dẫn mua hàng  - Hình thức thanh toán - Chính sách bảo hành - Chính sách đổi trả