Giá chậu rửa chén inox Proxia

Bảng báo giá chậu rửa chén inox Proxia

GIẢM THÊM 30% TIỀN MẶT TRÊN GIÁ BÁN

Vận chuyển miễn phí trong khu vực TPHCM

(Áp dụng từ ngày 05/02/2021 đến khi có thông báo mới)
Chậu rửa chén PRD9645R SUS (inox 304)

Chậu rửa chén PRD9645R SUS (inox 304)

Kích thước: 960 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox 304, nguyên khối

Giá: 9.000.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia-Thailand PRD10245R SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PRD10245R SUS (inox 304)

Kích thước: 1020 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox 304, nguyên khối

Giá:9.500.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR8348R SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR8348R SUS (inox 304)

Kích thước: 830 x 480 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox 304, nguyên khối

Giá:6.200.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR8246R SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR8246R SUS (inox 304)

Kích thước: 820 x 460 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox 304, nguyên khối Giá:7.800.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR10047VK SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR10047VK SUS (inox 304)

Kích thước: 1000 x 470 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox 304, nguyên khối

 Giá:10.500.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR10048AS

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR10048AS

Kích thước: 1056 x 496 x 250mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:3.200.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - D8245V

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - D8245V

Kích thước: 820 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, đúc nguyên khối

Giá:2.000.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 8245V

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 8245V

Kích thước: 820 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, đúc nguyên khối

Giá:1.900.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 8045B

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 8045B

Kích thước: 800 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:1.900.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 9849A

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 9849A

Kích thước: 980 x 490 x 250mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:3.200.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 12050

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 12050

Kích thước: 1200 x 500 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ

 
Giá:3.400.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 9244D

Chậu rửa chén Proxia-Thailand PR - 9244D

 Kích thước: 920 x 440 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ

Giá:2.700.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 11550 SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 11550 SUS (inox 304)

Kích thước: 1150 x 500 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:4.800.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 9348 SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 9348 SUS (inox 304)

Kích thước: 930 x 480 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox SUS 304, nguyên khối

 Giá:4.600.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 9047A SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 9047A SUS (inox 304)

Kích thước: 900 x 470 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox SUS 304, nguyên khối

Giá:4.000.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 9047 SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 9047 SUS (inox 304)

 Kích thước: 900 x 470 x 230mm

Nguyên liệu: Inox SUS 304, nguyên khối

Giá:4.000.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8245 SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8245 SUS (inox 304)

Kích thước: 820 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: Inox SUS 304, nguyên khối

 Giá:2.500.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8345 SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8345 SUS (inox 304)

 Kích thước: 830 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: Inox SUS 304, nguyên khối

Giá:6.800.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8246 SUS (inox 304)

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8246 SUS (inox 304)

Kích thước: 820 x 460 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox SUS 304, nguyên khối

Giá:7.000.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 11050A

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 11050A

 Kích thước: 1100 x 500 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:2.600.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 12050v

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 12050v

Kích thước: 1200 x 500 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:3.200.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 12050A

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 12050A

 Kích thước: 1200 x 500 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:2.600.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 11050D

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 11050D

Kích thước: 1100 x 500 x 270mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

 Giá:4.000.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8949

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8949

 Kích thước: 80 x 490 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ

Giá:2.500.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8850V

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8850V

Kích thước: 880 x 500 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:2.600.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8248

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8248

 Kích thước: 820 x 480 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:1.800.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lanPR - 8046

Chậu rửa chén Proxia- thái lanPR - 8046

Kích thước: 800 x 460 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:1.900.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 7945

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 7945

 Kích thước: 790 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:1.600.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia - Thái lan - 6042

Chậu rửa chén Proxia - Thái lan - 6042

Kích thước: 600 x 420 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:1.300.000VN

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 7843

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 7843

Kích thước: 780 x 430 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:1.600.000VNĐ

Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 10048A

Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 10048A

Kích thước: 1000 x 480 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

 Giá:2.600.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 10048D

Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 10048D

Kích thước: 1000 x 480 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:3.200.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 9546D

Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 9546D

Kích thước: 950 x 460 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, đúc nguyên khối

Giá:2.600.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 6045

Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 6045

 Kích thước: 600 x 450 x 230mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

Giá:1.200.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 10046

Chậu rửa chén Proxia- Thái lan PR - 10046

Kích thước: 1000 x 460 x 220mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, nguyên khối

 Giá:2.200.000VNĐ
Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8143D

Chậu rửa chén Proxia- thái lan PR - 8143D

Kích thước: 810 x 430 x 220mm

Nguyên liệu: 100% inox không gỉ, đúc nguyên khối

Giá:1.700.000VNĐ
Vận chuyển miễn phí trong khu vực TPHCM

* Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi cử nhân viên trực tiếp tư vấn tại công trình hoàn toàn miễn phí .

LH: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẤT THIÊN

Nhà phân phối thi công thiết kế nội thất

CN 1: 403/4, HƯƠNG LỘ 3, P.BÌNH HƯNG HOÀ, Q.BÌNH TÂN 

CN 2: A10/3N, Võ Văn Vân, Ấp 1, Xã vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM

CN 3: 25/2 Đường Số 2A, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. HCM

- Điện thoại trực tiếp :

               *(08) 3500 4482 - (08) 6268 5409 - 0908 876 400

             - Website:  www.nhatthiengroup.com

Email: noithatnhatthien@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẤT THIÊN

 028.35004482 – 0938356738 0908876400

 

Hướng dẫn mua hàng - Hình thức thanh toán - Chính sách bảo hành - Chính sách đổi trả