Báo giá bếp gas MALLOCA

Bảng báo giá bếp gas MALLOCA

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Giảm ngay 10%/giá công ty công bố 

(Áp dụng từ ngày 05/02/2021 đến khi có thông báo mới)

 

Bếp 3 Gas AS 9503B
Bếp 3 Gas AS 9503B
Giá : 6,490,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Công suất: 1 x 1.5KW + 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

 

Bếp 2 Gas AS 9502W
Bếp 2 Gas AS 9502W
Giá : 5,885,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu trắng
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

Bếp 2 Gas AS 9502B
Bếp 2 Gas AS 9502B
Giá : 5,885,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D325mm

Bếp 3 Gas GHG-733C NEW
Bếp 3 Gas GHG-733C NEW
Giá : 4,950,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh cẩm thạch
  • Công suất: 3.8KW + 1KW + 3KW
  • Kích thước bếp: W730 x D450 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Bếp Gas Domino DG 02
Bếp Gas Domino DG 02
Giá : 3,850,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas dạng domino
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất bếp: 2.5KW + 1.5KW
  Kích thước bếp: W300 x D520 x H78mm
  Kích thước lỗ đá: W265 x D455mm

Bếp Gas Domino DG 01
Bếp Gas Domino DG 01
Giá : 3,410,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 1 gas dạng domino
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất: 3.8KW
  Kích thước bếp: W300 x D520 x H78mm
  Kích thước lỗ đá: W265 x D455mm

Bếp 3 Gas AS 9403R
Bếp 3 Gas AS 9403R
Giá : 10,500,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  Mặt kính cường lực màu đỏ bordeaux
  Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW
  Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Bếp 3 Gas AS 9403G
Bếp 3 Gas AS 9403G
Giá : 10,500,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Bếp 3 Gas AS 9403B
Bếp 3 Gas AS 9403B
Giá : 10,500,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW
  Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Bếp 2 Gas AS 9402B
Bếp 2 Gas AS 9402B
Giá : 9,570,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  Công suất: 2 x 3.8KW
  Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Bếp 3 Gas AS 9103B
Bếp 3 Gas AS 9103B
Giá : 5,450,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất: 2.5KW + 1.5KW + 3.8KW
  Kích thước bếp: W730 x D420 x H75mm
  Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Bếp 3 Gas AS 930B
Bếp 3 Gas AS 930B
Giá : 8,050,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 4.5KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W800 x D460 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D415mm

Bếp 2 Gas AS 920L
Bếp 2 Gas AS 920L
Giá : 8,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Bếp Kết Hợp EG 201I
Bếp Kết Hợp EG 201I
Giá : 13,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas, 1 từ
  Mặt kính Eurokera
  Chế độ nấu hâm cho 2 bếp gas
  Công suất: 2 x 3.8KW + 2KW (Ø 200)
  Kích thước bếp: W800 x D480 x H83mm
  Kích thước lỗ đá: W745 x D430mm

Bếp 3 Gas GHG 733B NEW
Bếp 3 Gas GHG 733B NEW
Giá : 5,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Công suất: 3.8KW + 1KW + 3KW
  • Kích thước bếp: W730 x D420 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Bếp 4 Gas GHG724-MCB
Bếp 4 Gas GHG724-MCB
Giá : 8,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 4 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất: 2.4KW + 0.9KW + 1.88KW + 3.4KW
  Kích thước bếp: W700 x D510 x H100mm
  Kích thước lỗ đá: W552 x D470mm

Bếp 2 Gas GHG 732A NEW
Bếp 2 Gas GHG 732A NEW
Giá : 5,400,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất: 2 x 3.8KW
  Kích thước bếp: W730 x D420 x H73mm
  Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Bếp Kết Hợp EG 201C
Bếp Kết Hợp EG 201C
Giá : 13,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas, 1 điện
  Mặt kính Eurokera
  Chế độ nấu hâm cho 2 bếp gas
  Công suất: 2 x 3.8KW + 1.8KW (Ø 200)
  Kích thước bếp: W800 x D480 x H82mm
  Kích thước lỗ đá: W745 x D430mm

Bếp 2 Gas AS 9402G
Bếp 2 Gas AS 9402G
Giá : 9,570,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu
  • Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Bếp 2 Gas AS 9402BG
Bếp 2 Gas AS 9402BG
Giá : 9,570,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu và đen
  • Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

Bếp 2 Gas AS 9402R
Bếp 2 Gas AS 9402R
Giá : 9,570,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu đỏ bordeaux
  • Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

AS 920R
AS 920R
Giá : 7,150,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu đỏ bordeaux
  • Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  • Công suất: 2 x 4.5KW
  • Kích thước bếp: W750 x D430 x H74mm
  • Kích thước lỗ đá: W665 x D385mm


Bếp 3 Gas AS 9203
Bếp 3 Gas AS 9203
Giá : 6,750,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Chế độ nấu hâm cho cả 3 bếp
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2.4KW + 1.4KW + 3.4KW
  • Kích thước bếp: W800 x D460 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W680 x 380mm

Bếp 2 Gas AS 9202
Bếp 2 Gas AS 9202
Giá : 6,300,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Chế độ nấu hâm cho cả 2 bếp
  • Công suất: 3.4KW + 2.4KW
  • Kích thước bếp: W720 x D420 x H73mm
  • Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Bếp 2 Gas AS 9102B NEW
Bếp 2 Gas AS 9102B NEW
Giá : 4,870,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas
  Mặt kính cường lực màu đen
  Công suất: 2.5KW + 3.8KW
  Kích thước bếp: W720 x D420 x H73mm
  Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

Bếp 3 Gas AS 930R
Bếp 3 Gas AS 930R
Giá : 8,050,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đỏ bordeaux
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 4.5KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W800 x D460 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D415mm

 
Bếp 3 Gas AS 930L
Bếp 3 Gas AS 930L
Giá : 9,950,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu đen
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 3.8KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W850 x D490 x H75mm
  • Kích thước lỗ đá: W790 x D440mm

 
Bếp 3 Gas AS 930G
Bếp 3 Gas AS 930G
Giá : 8,050,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 3 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu
  • Chế độ nấu hâm cho 2 bếp lớn
  • Chế độ hẹn giờ nấu cho bếp gas bên phải
  • Công suất: 2 x 4.5KW + 1KW
  • Kích thước bếp: W800 x D460 x H78mm
  • Kích thước lỗ đá: W745 x D415mm

 
Bếp 2 Gas AS 9102G NEW
Bếp 2 Gas AS 9102G NEW
Giá : 4,870,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas
  Mặt kính cường lực màu xanh rêu
  Công suất: 2.5KW + 3.8KW
  Kích thước bếp: W720 x D420 x H73mm
  Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

 
Bếp 2 Gas AS 920
Bếp 2 Gas AS 920
Giá : 7,400,000 VND
Tính năng cơ bản

  • Bếp kính âm 2 gas
  • Mặt kính cường lực màu xanh rêu và đen
  • Công suất: 2.5KW + 3.8KW
  • Kích thước bếp: W720 x D410 x H73mm
  • Kích thước lỗ đá: W660 x D360mm

 
Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển khu vực Tp.HCM
* Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi cử nhân viên trực tiếp tư vấn tại công trình hoàn toàn miễn phí .

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẤT THIÊN

 028.35004482 – 0938356738 0908876400

 

Hướng dẫn mua hàng - Hình thức thanh toán - Chính sách bảo hành - Chính sách đổi trả