Chậu rửa chén Sơn Hà

GIẢM THÊM 20%TRÊN GIÁ BÁN

THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ GIÁ SẢN PHẨM

(Áp dụng từ ngày 02/09/2020 đến khi có thông báo mới)
 

SH 3H – 865

KT chậu : 865x420x200

Giá: 1.130.000 VNĐ
Bon nuoc

SH 1H – 447

KT chậu : 477x364x170

Giá: 430.000 VNĐ
Bon nuoc

SH 1H – 480

KT chậu :

Giá:  VNĐ
Bon nuoc

SH 1H – 550

KT chậu : 550x465x200

Giá:  VNĐ
Bon nuoc

SH 1H – 620

KT chậu :

Giá: VNĐ
Bon nuoc

SH 1H – 690

KT chậu : 695x495x200

Giá: 760.000 VNĐ
Bon nuoc

SH H1H – 460

KT chậu :

Giá:  VNĐ
Bon nuoc

SH 2H – 790

KT chậu : 796x465x180

Giá: 1.060.000 VNĐ
Bon nuoc

SH N1H – 430

KT chậu :

Giá:  VNĐ
Bon nuoc

SH N2H – 860

KT chậu : 856x426x180

Giá: 1.080.000 VNĐ
Bon nuoc

SH N2H – 760

KT chậu : 756x426x180

Giá: 1.030.000 VNĐ
Bon nuoc

SH N2H – 800

KT chậu : 796x456x180

Giá: 1.070.000 VNĐ
Bon nuoc

SH 1HB – 790

KT chậu : 790x416x150

Giá: 610.000 VNĐ
Bon nuoc

SH 2H – 715

KT chậu : 720x465x170

Giá: 910.000 VNĐ
Bon nuoc

SH 2H – 1020

KT chậu :

Giá:  VNĐ
Bon nuoc

SH 3H – 1000

KT chậu : 1000x500x200

Giá: 1.300.000 VNĐ
Bon nuoc

SH N1HB – 785

KT chậu : 785x465x170

Giá: 720.000 VNĐ
Bon nuoc

SH 1HB – 900

KT chậu :

Giá:  VNĐ
Bon nuoc

SH N2H1B – 850

KT chậu :

Giá:  VNĐ
Bon nuoc

SH 1HB – 800

KT chậu :

Giá: VNĐ
Bon nuoc

SH N2H1B – 1000

KT chậu : 1000x500x170

Giá: 1.080.000 VNĐ
Bon nuoc

SH 2H1B – 1005

KT chậu :

Giá: VNĐ
Bon nuoc

SH N1HB – 795

KT chậu : 795x435x170

Giá: 730.000 VNĐ
Bon nuoc

SH 2H1B – 1200

KT chậu : 1200x500x200

Giá: 1.220.000 VNĐ

SH 3H1B – 890

KT chậu : 890x415x200

Giá: 1.190.000 VNÐ

SH 2H1B – 945

KT chậu : 945x420x200

Giá: 1.140.000 VNÐ

SH 2H – 680

KT chậu : 680x410x200

Giá: 1.000.000 VNÐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẤT THIÊN

 028.35004482 – 0938356738 0908876400

 

Hướng dẫn mua hàng - Hình thức thanh toán - Chính sách bảo hành - Chính sách đổi trả